Uutiset

Archives

Hallitus ja työntekijät pohtivat ensi vuotta toiminnansuunnittelupäivillä

Sunnuntaina 30.9. hallitus piti toiminnansuunnittelupäivän, jonne oli kutsuttu myös seurantyöntekijät ja kaikki seuran toimihenkilöt. Toimihenkilöille annettiin mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun myös ennakkoon lähetetyn kyselyn avulla. Päivän aikana luotiin toimintasuunnitelman ja budjetin raamit ensi vuodelle.

Suurimpia ensi vuodelle ehdotettuja muutoksia ovat cheertanssitoiminnan kehittäminen sekä seuran sisäisen koulutusjärjestelmän uudistaminen saadun palautteen perusteella. Jäsenmäärätavoite asetetaan ympärivuotisesti aiempaa korkeammaksi, jonka lisäksi kausimaksuja yhtenäistetään ja tasavertaistetaan harrastetuntien mukaiseksi. Budjetissa merkittävimmät kulut koituvat uudesta hallitilasta, joita katetaan yhteistyökumppanuuksilla ja sponsorituloilla sekä kalenterimyynnillä.

Hallitus esittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja budjetin 14.11. järjestettävässä syyskokouksessa. Toimintasuunnitelma ja budjetti lähetetään tutustuttavaksi hyvissä ajoin ennen kokousta. Syyskokous on seuran ylin päättävä elin, joka myös hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin. Perinteisesti syyskokoukseen velvoitetaan kustakin joukkueesta vähintään yksi edustaja.