Uutiset

Archives

JSA:lle seuratukea!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi vuotuiset seuratuet huhtikuun lopussa. JSA:n hankkeelle kolahti huikea 12 000 euron avustus. Kyseessä on jatkohanke, joka tähtää valmennusosaamisen ja aluetoiminnan kehittämiseen. Hankkeen ohjausryhmänä toimivat JSA:n hallitus sekä sen alainen valmennusosaamisen kehittämisryhmä VALKEA. Tässä avustuksen käyttökohteet. Huomioithan, että hanke on erillinen osa seuran toimintaa, eikä siis liity esimerkiksi hallihankkeeseen.

Seuran sisäinen valmennuskoulutusjärjestelmä muokataan pilotista kokonaisuudeksi saadun palautteen perusteella.  Vuonna 2016 Jaguars Spirit Athletes ry toteutti omarahoitteisen Valmennusosaamisen kehittäminen -hankkeen. Hankkeen raportissa seuran kehityskohteiksi lueteltiin valmennuksen laadun parantaminen, valmennuskoulutuksen järjestäminen sekä valmentajien tukijärjestelmän kehittäminen. Ensimmäisen tuetun hankevuoden 2017 aikana pilotointiin seuran sisäinen valmennuskoulutusjärjestelmä, joka on ensimmäinen laatuaan cheerleadingissa. Vuonna 2018 otamme käyttöön valmennusosaamisen mittareita ja seurantavälineitä, sekä tuemme valmentajia sekä työnohjauksella että kokopäiväistämällä valmennuspäällikömme.

Alueellisen toiminnan kehittäminen on vahva intressimme, sillä haluamme alueemme suurimpana cheerleading-seurana jakaa osaamistamme myös muiden hyväksi. Vuonna 2018 järjestämme alueellamme matalan kynnyksen cheerleadingin harrastajapäivät. Lisäksi kehitämme aluevastaavan roolia yhdessä Suomen Cheerleadingliiton kanssa ja otamme aluetoiminnan mukaan seurahallinnon vastuualueisiin. Toteutamme lajikokeiluita myös lähikunnissa. Seuratuen avulla pystymme järjestämään lajikokeiluita laajemmin.

Paikallisesta matalan kynnyksen toiminnasta kehitämme yhteistyötä Jyväskylän kaupungin Liikuntalaturi ja -veturi -toimintojen kanssa ja tarjoamme lajikokeiluita kouluille. Markkinoimalla toimintaa tavoittelemme jäsenmäärän kasvua erityisesti matalan kynnyksen liikkujien parista, heistä, jotka haluavat liikkua harrastusmielessä ilman kilpaurheilullisia tavoitteita saaden harrastuksesta onnistumisen elämyksiä ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Seuratuki mahdollistaa myös lopettamisherkän 14-18 -vuotiaiden joukkueen taloudellisen tukemisen kausimaksujen helpotuksella.

Tavoitteet ja mittarit:
1) Kaikenikäisten harraste- ja kilparyhmien harjoitusten laadun parantuminen
Jokaisella joukkueella on pätevä, koulutettu valmentaja

2) Drop outin vähentäminen
a. Valmentajien osaamisen kehittäminen, viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden rakentaminen. Joukkueiden harjoituksissa opetellaan turvallisia lajitekniikoita ja ikäkaudelle sopivia harjoitteita. Urheiluvammoista aiheutuvan drop outin määrä vähentyy. Osaamisen ja oppimisen sekä yksilökohtaisen urheilijapolun tukeminen johtavat pidempiin harrastajauriin. Mielenkiinto ja sitoutumisaste kasvaa innostavalla kasvatusotteella ja psyykkisellä valmennuksella.
b. Harrastajien onnistumisen kokemusten vahvistaminen pitämällä ikä- ja taitotasolle soveltuvia mielekkäitä harjoituksia

3) Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen
a. Kouluilla järjestettävät lajikokeilut sekä perhecheerleadingin kokeilu
b. Drop outin vähentäminen

4) Valmentajien osaamisen ja jaksamisen tukeminen johtaa pidempiin valmentajauriin
a. Valmennuspäällikön kokoaikaistaminen
b. Valmentajilla on oma palkitsemisjärjestelmä

5) Alueellisten ja paikallisten matalan kynnyksen tapahtumien järjestäminen
a. Alueellisen verkoston tiivistäminen yhteydenpidon ja yhteisten tapahtumien kautta
b.Lajin tunnettuuden parantaminen alueella ja lähikunnissa markkinoimalla lajia sosiaalisessa
mediassa sekä lajitutustumistapahtumien avulla.
c. Kouluille järjestettävät ilmaiset lajikokeilut ja muu mahdollinen ilmaistoiminta