Uutiset

Archives

Uusi puheenjohtaja sekä hallituksen ja toimikuntien jäsenet valitaan syyskokouksessa 14.11.

JSA:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Safkamestareilla 14.11. kello 17-20. Kokouskutsu, -info ja esityslista on lähetetty kaikille jäsenille 14.10. sähköpostitse. Jokaisesta joukkueesta pyydetään paikalle vähintään yhtä kokousedustajaa, joka voi olla jäsenen vanhempi, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja tai joukkueen jäsen. Joukkueiden harjoituksia ei peruta kokouksen osalta, mutta jos joukkueen kokousedustaja on valmentaja, joka ei kokouksen vuoksi pääse harjoituksiin, voi hän siitä huolimatta kirjata kokouksen ajalta valmennustunnit.

Kokouksessa esitetään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi vuodelle 2019. Äänioikeus on 15 vuotta täyttäneillä seuran jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä. Sen lisäksi kokouksessa valitaan seuralle uusi puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä toimikuntien jäsenet.

Asettuminen ehdolle hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi:

Lähetä vapaamuotoinen esittely itsestäsi 4.11. mennessä osoitteeseen pj@jaguarscheer.com. Ilmoita esittelyssäsi osaamisesi sekä mistä hallituksen osa-alueesta olisit kiinnostunut. Asettuessasi ehdolle puheenjohtajaksi, liitä esittelytekstin mukaan valokuva itsestäsi.

Mukaan toimikuntiin?
Ota yhteyttä tapahtumatoimikuntaan tapahtumat@jaguarscheer.com, ideointiryhmään ideat@jaguarscheer.com, VALKEA hallitus@jaguarscheer.com, myynti- ja markkinointitiimi tj@jaguarscheer.com.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimenkuvat:

 

Puheenjohtaja:

 •  Johtaa hallitusta
 • Valmistelee ja kutsuu koolle hallituksen kokoukset
 • Pitää huolen, että hallituksen jäsenet hoitavat omat tehtävänsä sovituissa aikatauluissa
 • Huolehtii seuran kokonaisuuden toiminnasta
 • Valvoo seuran tilien käyttöä väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi
 • Seuraa seuran toiminnan kannalta tärkeiden aikataulujen noudattamista (avustukset, kokoukset ym.)
 • Valvoo seuran strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista
 • Huolehtii yhdistysrekisterin tietojen oikeellisuudesta, nimenkirjoitusoikeuksista ja tilinkäyttöoikeuksista
 • Järjestää seuran sääntömääräiset kokoukset
 • Huolehtii kokousten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta sekä siitä että kokousmateriaalit toimitetaan jäsenistölle ajoissa
 • Toiminnanjohtajan esimiestehtävät, ellei toisin sovita
 • Työnantajalakien seuraaminen ja niiden toteutumisen valvonta (työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, sairausvakuutuslaki, työterveyshuoltolaki, henkilötieto- ja yhdenvertaisuuslait…)
 • Työehtosopimuksen toteutumisen seuraaminen
 • Toiminnanjohtajan kehityskeskustelujen/ palkkaneuvottelujen pitäminen
 • Toiminnanjohtajan loma-asioista huolehtiminen: loma-aikojen sopiminen ja sijaisuuksista huolehtiminen
 •  Palkan, sekä lomarahojen maksun ohjaus taloudenhoitajalle, sekä työntekijän matkakorvausten ja päivärahojen hyväksyntä yhteistyössä taloudenhoitajan kanssa

 

Hallituksen jäsen:

Hallituksessa pääset vaikuttamaan seuran toimintaan sekä hyödyntämään osaamistasi ja oppimaan uutta. Hallituksen jäsenten toimenkuvat sovitaan vuosittain, mutta niitä voivat olla esimerkiksi seuraavat: varapuheenjohtaja, sihteeri, seurakehitysvastaava (ideointiryhmän puheenjohtaja), valmennusvastaava (VALKEA:n puheenjohtaja), tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja, tiedottaja ja jojo -vastaava. Hallitus kokoustaa kerran kuussa sekä erillisissä toiminnansuunnittelu- ja strategiapalavereissa. Hallituskausi on kaksivuotinen eli haemme uusia jäseniä kausille 2019-2020. Kokouksista maksetaan palkkio.

Hallituksen tehtävät toimenkuvittain päivitetään seuran toimintakäsikirjaan vuosittain. Nykyisen toimintakäsikirjan löydät täältä.

Hallituksen jäsenen toimenkuva:

 • Valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät talousasiat sekä panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • Huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty
 • Päättää suuremmista taloudellisista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista
 • Valitsee ja erottaa työntekijät ja toimihenkilöt
 • Vahvistaa ja päivittää talousohjesäännön

 

Toimikunnat ja niiden toimenkuvat:

 

Tapahtumatoimikunta:

Tapahtumatoimikunta on vastuussa seuran näytös- ja kilpailutapahtumien suunnittelusta sekä muista jäsentapahtumista. Tapahtumatoimikuntaan kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen, yleensä se, jonka vastuualueena tapahtumat ovat. Lisäksi toiminnanjohtaja koordinoi toimintaa ja osallistuu toimikunnan kokouksiin.

Tapahtumatoimikunnan vastuulla on:

 • Juontajien hankkiminen ja juontojen tekemisestä sopiminen
 • Kilpailukutsujen, infojen ja tarvittaessa ilmoittautumislomakkeiden tekeminen
 • Sähköposteihin (kilpailut@jaguarscheer.com) vastaaminen
 • Aikataulujen tekeminen ja hyväksyttäminen
 • Mainosten tekeminen ja markkinointi
 • Ohjelman sisällön suunnittelu (mm. heitä voltti, paitatykit)
 • Myynti- ja mainospaikkojen myyminen
 • Yhteistyö tuomareiden ja/tai yhteistyökumppaneiden kanssa

 

Tapahtumatoimikunnan jäsenen toimenkuva:

 • Osallistuu tapahtumatoimikunnan kokouksiin
 • Sitoutuu hänelle annettuihin tehtäviin ja vastuisiin
 • Osallistuu kykynsä mukaan tapahtuman käytännön järjestelyihin

 

Ideointiryhmä:

Seuratoiminnan ideointiryhmä koostuu seuramme jäsenistä, heidän vanhemmistaan tai muista seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä. Ideointiryhmän jäsenyys on hyvä tapa saada ideansa käytäntöön ja tutustua seuratoiminnan hallinnolliseen puoleen ilman suuria vastuita. Ryhmässä toimiminen ei vaadi aiempaa osaamista tai perehdytystä vaan perehdytys tapahtuu tarpeen mukaan kokousten yhteydessä.

Ideointiryhmän jäsenen toimenkuva:

 • Osallistuu ideointiryhmän kokouksiin
 • Tuo hallitukselle ideoita seuratoimintaan ja sen kehittämiseen ideointiryhmän kokouksissa tai niiden ulkopuolelta

 

Valmennusosaamisen kehittämisryhmä VALKEA:

Valmennusosaamisen kehittämisen ohjausryhmä eli VALKEA kokoontuu muutaman kerran vuodessa keskustelemaan ja tekemään hallitukselle ehdotuksia valmennusosaamisen kehittämisestä. VALKEA:n toiminnasta vastaa hallituksen valmennusvastaava, joka osallistuu ohjausryhmän kokouksiin sekä välittää ehdotukset hallitukselle päätettäviksi. VALKEA:n jäseneksi kutsutaan tai siihen voi ehdottaa itseään.

VALKEA:n jäsenet ovat:

 • Kokeneita valmentajia tai seuratoimijoita
 • Koulutukseltaan tai ammatiltaan liikunnan erityisosaajia
 • Sitoutuneita ja motivoituneita seuran valmennustoiminnan kehittämiseen

 

Myynti- ja markkinointitiimi:

Erityisesti niistä jäsenistämme ja vanhemmistamme koostuva vapaaehtoisten joukko, jolla on osaamista ja kokemusta myynnistä ja markkinoinnista. Tiimin tavoitteena on etsiä, löytää ja neuvotella seuralle uusia yhteistyösopimuksia yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toimikuntaa johtaa toiminnanjohtaja.

Myynti- ja markkinointitiimin jäsenet ovat:

 • Osaavia ja innovatiivisia myynti- ja markkinointitekijöit
 • Innokkaita neuvottelijoita
 • Ulospäinsuuntautuneita verkostoihmisiä