JSA ja antidoping

JSA:n toimintasääntöjen mukaan jokainen JSA:n jäsen on sitoutunut noudattamaan SUEK:in, WADA:n ja kansainvälisten lajiliittojen antidopingsäännöstöjä. Sitoutumalla tähän, jäsenemme tukevat puhdasta ja reilua urheilua. Seuramme toimintasäännöissä on määritelty kurinpitotoimet, mikäli jäsen syyllistyy antidopingrikkomukseen.

Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään valmisteista kuten lääkkeistä ja ravintolisistä. Cheerleadingissa dopingtestausta tehdään kansallisella tasolla eli SM-tason joukkueille. Testaukselle ei ole ikärajaa eli jokaisen SM-tason urheilijan on oltava tietoinen sallituista ja kielletyistä aineista ja menetelmistä, testauksesta ja omista oikeuksista ja velvollisuuksista.

Cheerleading ja antidoping

SUEK

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipulointi ja katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

SUEK:in sivuille

KAMU

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi.

Jos urheilijalla on sairaus, jonka hoitamiseen ei löydy urheilussa sallittua lääkettä, on urheilijan haettava erivapautta. Cheerleadingissa kansallisella tasolla erivapaus haetaan jälkikäteen ja kansainvälisellä tasolla etukäteen. Lisätietoa erivapaudesta löytyy SUEK:in ja KAMU:n sivuilta.

KAMU:n sivuille

Puhtaasti paras

JSA:n jokainen SM-tason urheilija, valmentaja ja joukkueenjohtaja suorittaa SUEK:in Puhtaasti Paras-koulutuksen. Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista.

Lisäksi jokaisessa kilpajoukkueen valmennustiimissä on vähintään yksi valmentaja, joka on suorittanut koulutuksen. Suosittelemme kaikkia kilpajoukkueiden urheilijoita ja alle 18-vuotiaiden urheilijoiden huoltajia suorittamaan koulutuksen. Koulutuksen tekeminen kestää noin 35 minuuttia ja on voimassa kaksi vuotta.

Puhtaasti paras-verkkokoulutukseen

Reilusti paras

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Suosittelemme jäsenistöämme koulutuksen tekemiseen.

Reilusti paras-verkkokoulutukseen

Huomioi ainakin nämä

1 Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä kehoonsa laittaa. Urheilijan on oltava tietoinen itseään koskevista velvollisuuksista ja oikeuksista.

2 SM-tason urheilija – muista mainita lääkärissä, että kuulut dopingvalvonnan piiriin. Tarkista kaikki lääkkeet KAMU-sovelluksesta, tavallisetkin reseptivapaat lääkkeet voivat olla kiellettyjä.

3 Dopingtestistä kieltäytyminen on dopingrikkomus. Vaikka testaaminen jännittäisi, siitä ei saa kieltäytyä. Saat ottaa testiin mukaan saattajan esimerkiksi vanhemman, valmentajan, jojon tai joukkuekaverin.

4 Dopingtestin yhteydessä on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Hoida henkkarit kuntoon!