Uudet harrastajat

Uusi harrastaja voi käydä tutustumassa harjoituksiin kahdesti ilmaiseksi, minkä jälkeen mahdollisesta lopettamisesta tulee ilmoittaa valmentajalle kirjallisesti (sähköposti tai tekstiviesti). Tutustumiskertojen tulee olla peräkkäiset harjoituskerrat. Kahden tutustumiskerran jälkeen harrastaja ja/tai huoltaja sitoutuu suorittamaan harjoitusmaksun kyseiselle kaudelle, mikäli lopettamisesta ei ole ilmoitettu kirjallisesti ennen kolmansien harjoitusten alkua.

Alennukset

Jos seurassa harjoittelee samasta perheestä useampi kuin yksi samassa taloudessa asuva henkilö, ovat heistä nuorimmat oikeutettuja 10 euron alennukseen kausimaksusta. Jos sama henkilö harjoittelee useammassa kuin yhdessä joukkueessa, on hän oikeutettu 50 prosentin alennukseen edullisimmasta kausimaksun osuudesta. Jäsenmaksusta ei anneta alennusta. Saadakseen perhe- tai joukkuealennuksen tulee harrastajan itse ilmoittaa joukkueen valmentajille tai joukkueenjohtajille olevansa oikeutettu alennukseen. Ilmoitus tulee antaa kahden viikon kuluessa kauden ensimmäisistä treeneistä.

Maksuhyvitykset

Mikäli harrastejoukkueen harrastaja sairastuu tai loukkaantuu niin, että se estää osallistumisen harjoitteluun vähintään kahden kuukauden ajaksi, voi jäsen hakea seuralta kausimaksun palautusta harjoituskyvyttömyyden ajalta.

Mikäli kilpajoukkueen harrastaja sairastuu tai loukkaantuu niin, että se estää osallistumisen harjoitteluun vähintään kahden kuukauden ajaksi, voi jäsen hakea seuralta kuukausimaksusta kausimaksun osuuden palautusta harjoituskyvyttömyyden ajalta. Pitemmästä poissaolosta on ilmoitettava viipymättä joukkueen valmentajalle ja seuran talous s-postiin (lääkärintodistus vaaditaan viipymättä).

Mikäli kilpajoukkueen harrastaja osallistuu harjoituksiin tai joukkueen toimintaan osittain loukkaantumisen aikana, harrastaja voi hakea kuukausimaksusta kausimaksun osuuden palautusta 50 % hyvitystä ko. ajalta. Loukkaantumisesta tai sairastumisesta tulee esittää lääkärintodistus, jossa on maininta harjoittelukyvyttömyydestä. Huomioithan, että harjoitusmaksua ei hyvitetä yksittäisistä poissaoloista edes lääkärintodistusta vastaan, alle kahden kuukauden jatkuvasta poissaolosta sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tai jos harrastaja lopettaa kesken kauden muun kuin edellä mainittujen syiden vuoksi. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta mistään syystä.

Leiri- ja kisamatkojen poissaoloista ei erillisiä hyvityksiä anneta.

Kilpajoukkueet

Kilpajoukkueisiin sitoudutaan lähtökohtaisesti aina koko kaudeksi (syksy-kevät). Tilanteessa, jossa harrastaja muuttaa toiselle paikkakunnalle voidaan harrastus kuitenkin keskeyttää kesken kauden. Muutosta on esitettävä esim. todistus työ- tai opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Force majeure

Tilanteessa, jossa pandemia tai epidemia peruuttaa seuran toimintaa, ei seura ole velvollinen palauttamaan kausimaksua. Seura pyrkii ensisijaisesti siirtämään harjoitukset myöhempään ajankohtaan tai järjestämään vaihtoehtoista toimintaa. Force majeure, eli ylivoimainen este, voi kuitenkin olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää kausimaksun kokonaan, vaikka toiminta olisi peruttu.

Maksumuistukset ja perintä

Laskun huomautusaika on 14vrk eräpäivästä ja siihen lisätään maksumuistusmaksu. Seuralla on oikeus siirtää maksumuistutuksista huolimatta maksamatta jääneet laskut perintään. Mikäli harrastajalla on edellisen kauden laskuja perinnässä, ei häntä voida hyväksyä seuran jäseneksi seuraavalle kaudelle. Jos harrastaja ei ole maksanut laskua kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä eikä hänellä ole esittää realistista maksusuunnitelmaa, ei hän voi osallistua harjoituksiin.