Uudet harrastajat

Uusi harrastaja voi käydä tutustumassa harjoituksiin kahdesti ilmaiseksi, minkä jälkeen mahdollisesta lopettamisesta tulee ilmoittaa valmentajalle kirjallisesti (sähköposti tai tekstiviesti). Tutustumiskertojen tulee olla peräkkäiset harjoituskerrat. Kahden tutustumiskerran jälkeen harrastaja ja/tai huoltaja sitoutuu suorittamaan harjoitusmaksun kyseiselle kaudelle, mikäli lopettamisesta ei ole ilmoitettu kirjallisesti ennen kolmansien harjoitusten alkua.

Alennukset

Jos seurassa harjoittelee samasta perheestä useampi kuin yksi samassa taloudessa asuva henkilö, ovat heistä nuorimmat oikeutettuja 10 euron alennukseen kausimaksusta. Jos sama henkilö harjoittelee useammassa kuin yhdessä joukkueessa, on hän oikeutettu 25 prosentin alennukseen edullisimmista kausimaksuista. Jäsenmaksusta ei anneta alennusta. Saadakseen perhe- tai joukkuealennuksen tulee harrastajan itse ilmoittaa joukkueen valmentajille tai joukkueenjohtajille olevansa oikeutettu alennukseen. Ilmoitus tulee antaa kahden viikon kuluessa kauden ensimmäisistä treeneistä.

Maksuhyvitykset

Mikäli harrastaja sairastuu tai loukkaantuu niin, että se estää osallistumisen harjoitteluun vähintään kahden kuukauden ajaksi, voi jäsen hakea seuralta kausimaksun palautusta harjoituskyvyttömyyden ajalta. Mikäli harrastaja osallistuu harjoituksiin tai joukkueen toimintaan osittain loukkaantumisen aikana, harrastaja voi hakea kausimaksusta 50 % hyvitystä ko. ajalta. Loukkaantumisesta tai sairastumisesta tulee esittää lääkärintodistus, jossa on maininta harjoittelukyvyttömyydestä. Huomioithan, että harjoitusmaksua ei hyvitetä yksittäisistä poissaoloista edes lääkärintodistusta vastaan, alle kahden kuukauden jatkuvasta poissaolosta sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tai jos harrastaja lopettaa kesken kauden muun kuin edellä mainittujen syiden vuoksi. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta mistään syystä.

Kilpajoukkueet

Kilpajoukkueisiin sitoudutaan lähtökohtaisesti aina koko kaudeksi (syksy-kevät). Mikäli harrastajan on kuitenkin välttämätöntä lopettaa syyskauden jälkeen, tulee lopettamisesta ilmoittaa valmentajalle kirjallisesti (sähköposti tai tekstiviesti) kahden viikon kuluessa joukkueen syyskauden päättymisestä (viimeisistä treeneistä). Jos ilmoitus tulee tämän jälkeen, on harrastaja velvollinen suorittamaan kausimaksun alkavalle kevätkaudelle. Tilanteessa, jossa harrastaja odottaa päätöstä esimerkiksi työ- tai opiskelupaikasta toisella paikkakunnalla, voi lopettamisesta ilmoittaa myös myöhemmin ennen syyskauden alkua eikä syyskautta laskuteta, jos harrastajalla on esittää todistus työ- tai opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Force majeure

Tilanteessa, jossa pandemia tai epidemia peruuttaa seuran toimintaa, ei seura ole velvollinen palauttamaan kausimaksua. Seura pyrkii ensisijaisesti siirtämään harjoitukset myöhempään ajankohtaan tai järjestämään vaihtoehtoista toimintaa. Force majeure, eli ylivoimainen este, voi kuitenkin olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää kausimaksun kokonaan, vaikka toiminta olisi peruttu.

Leiri- ja kilpailumaksut

Kilpajoukkueiden leirit ja kilpailumatkat ovat osa harjoittelua ja kaikkien joukkueen jäsenien (myös varahenkilöt/haastajaurheilijat) oletetaan osallistuvan joukkueen leireihin ja kilpailuihin, ellei valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa ole etukäteen toisin sovittu. Leiri- ja kilpailukuluista annetaan maksuarvio vuodelle ennen kuin harrastaja ottaa paikan vastaan joukkueessa. Paikan vastaanottamisen ja ensimmäisen vanhempaininfon jälkeen harrastaja ja/tai hänen huoltajansa sitoutuu kauden maksuarvioihin, millä katetaan leiri- ja kilpailukulut. Leiri- tai kilpailumatkasta on mahdollista hakea hyvitystä loukkaantumis- tai sairaustapauksessa. Hyvitystä tulee hakea yhden kuukauden (30pvä) sisällä tapahtumasta toimittamalla lääkärintodistus joukkueen valmentajalle. Leirimaksuissa alle 10 € hyvityksiä ei huomioida ja vähintään puolet leiristä on maksettava joka tapauksessa, vaikka olisi osan leiristä pois lääkärintodistuksen nojalla. Hyvityksissä seuralla on oikeus vähentää toimistokulut. Kilpailu- ja leirimatkojen majoitus- ja kuljetuskustannuksista ei myönnetä hyvityksiä, vaikka harrastaja yöpyisi omakustanteisesti muusta joukkueesta erillään tai jäisi tulematta joukkueen yhteiseen kyytiin.

Maksumuistukset ja perintä

Seuralla on oikeus siirtää maksumuistutuksista huolimatta maksamatta jääneet laskut perintään. Mikäli harrastajalla on edellisen kauden laskuja perinnässä, ei häntä voida hyväksyä seuran jäseneksi seuraavalle kaudelle. Jos harrastaja ei ole maksanut laskua kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä eikä hänellä ole esittää realistista maksusuunnitelmaa, ei hän voi osallistua harjoituksiin.